KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ
Bản tin Miru Bản tin Miru
Sự tinh khiết của cuộc sống Sự tinh khiết của cuộc sống
San pham Miru 330ml
San pham Miru 500ml
San pham Miru 15L
San pham Miru 195L
San pham Miru 195L A
Giải thưởng
Thành tựu đạt được
Tin mới Tin mới
Ngôn Ngữ Hiển Thị Ngôn Ngữ Hiển Thị
 
Nhà máy SX nước Nhà máy SX nước
Phòng xét nghiệm Phòng xét nghiệm
QC4
QC5
QC6
Hệ thống xử lý nước Hệ thống xử lý nước
Dây truyền sản xuất Dây truyền sản xuất
Day chuyen SX 1
Day chuyen SX 2
Day chuyen SX 3
Day chuyen SX 4
Day chuyen SX 5
Day chuyen SX 6
Day chuyen SX 7
Day chuyen SX 8
Day chuyen SX 9
Day chuyen SX 10
Day chuyen SX 11
Day chuyen SX 12
Chăm sóc khách hàng
Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết
Đà Nẵng 23°C Da Nang
Đông Hà 28°C Dong Ha
Hà Giang 35°C Ha Giang
Hà Nội 19°C Ha Noi
Hải Phòng 18°C Hai Phong
Nha Trang 26°C Nha Trang
Pleiku 29°C Pleiku
Sơn La 23°C Son La
T.P Hồ Chí Minh 33°C T.P Ho Chi Minh
Việt Trì 18°C Viet Tri
Vinh 19°C Vinh
Nguồn: http://www.nchmf.gov.vn
Cập nhật: 26/12/2014 02:03 PM
Tỷ giá Vàng Tỷ giá Vàng
Mua Bán
Vàng 14K 2.327 2.577
Vàng 18K 3.051 3.301
Vàng 24K 4.178 4.378
Nguồn: http://www.sjchanoi.com.vn
Cập nhật: 08/01/2014 02:40 PM
Sự tinh khiết của cuộc sống
Tỷ giá Ngoại tệ Tỷ giá Ngoại tệ
Code Buy Sell
AUD 17195.2 17454.24
CAD 18139.24 18542.27
CHF 21464.09 21896.8
EUR 25957.74 26269.51
GBP 32929.59 33459.33
HKD 2721.67 2776.54
JPY 175.44 178.8
SGD 15942.98 16329.58
THB 637.75 664.4
USD 21370 21405
Source: http://www.vietcombank.com.vn
Last Update: 26/12/2014 02:03 PM
Kinh nghiệm đầu tư Kinh nghiệm đầu tư
3.0/5 480