Quan hệ hợp tác

 

Trong quá trình phát triển của mình, MIRU luôn coi việc tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm và uy tín là một yếu tố quan trọng để học hỏi và tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đồng thời tranh thủ thêm các nguồn lực của nước ngoài phục vụ cho quá trình phát triển của Công ty. Với phương châm không ngừng mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi, cho đến nay MIRU đã có mối quan hệ hợp tác kinh doanh với rất nhiều các công ty, tập đoàn. MIRU đã và đang trở thành cái tên quen thuộc và đáng tin cậy đối với rất nhiều đối tác.

MIRU không ngừng đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực:

  • Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất nước tinh khiết nói riêng, nước giải khát nói chung.
  • Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất
  • Chuyển giao công nghệ, trợ giúp kỹ thuật.
  • Hợp tác sản xuất kinh doanh.
  • Sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết, nước giải khát.

Để học hỏi kinh nghiệm và cập nhật những tiến bộ kỹ thuật mới, MIRU thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm tổ chức hàng năm ở trong nước và quốc tế về chuyên ngành công nghệ và sản phẩm nước tinh khiết nước giải khát; tham gia tài trợ chính thức cho các sự kiện văn hóa thể thao lớn.


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN XUÂN