Tầm nhìn chiến lược

 

Với mong muốn trở thành tổ chức vững mạnh và được cộng đồng tôn trọng, các thành viên của công ty cùng nhau xây dựng, cổ vũ và bảo vệ các tiêu chuẩn giá trị cơ bản nhất về hành vi, đồng thời là các định hướng cho tư duy và hành động của công ty đối với các đối tác/khách hàng, của các bộ phận và cá nhân trong công ty.

 

Chúng tôi nỗ lực để:

 

Khách hàng công nhận chúng tôi là nhà sản xuất và đối tác hàng đầu khi nói đến nước tinh khiết - cả về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và tác động đến môi trường.

Nhân viên tận tụy và hài lòng vì chúng tôi tạo ra công việc và môi trường làm việc đầy cơ hội để phát triển kiến thức và sự nghiệp. Hơn thế nữa, họ hài lòng vì môi trường làm việc phù hợp với nguyện vọng và khả năng của từng người.

Xã hội công nhận và tôn trọng MIRU vì chúng tôi có trách nhiệm với luật phát, tôn trọng dân chủ, văn hóa địa phương và môi trường

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN XUÂN