Tôn chỉ hoạt động

 

Góp phần từng bước xây dựng và mang đến “Sự tinh khiết cho cuộc sống”, chúng tôi thật sự mong muốn và cam kết phấn đấu trở thành một đối tác tin cậy, người bạn đồng hành gắn bó cùng từng thành viên của Quý khách hàng.

Với tiêu chí “Khách hàng là trung tâm là động lực phát triển”, MIRU luôn mong muốn nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao của đông đảo khách hàng, không chỉ ở năng lực sản xuất kinh doanh nước tinh khiết mà còn ở chất lượng sản phẩm, năng lực công nghệ và thái độ tận tuỵ phục vụ khách hàng.

 

Chúng tôi phấn đấu:

 

Phát triển sự nghiệp cá nhân gắn liền với thành công của tổ chức: biểu hiện thông qua các hành vi/hoạt động thực hiện nhiệm vụ mà cá nhân được giao với trách nhiệm và nghĩa vụ của vị trí trong tổ chức, thể hiện sự đóng góp của cá nhân vào sự thành công của tổ chức. Và tổ chức đưa ra các quyết định hoặc hỗ trợ các cá nhân góp phần trực tiếp tới thành công của các cá nhân trong cuộc sống cũng như trong kết quả của tổ chức (sự thành công của tổ chức).

Phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn: Hành động liên tục nhằm nâng cao và/hoặc tiến bộ các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp (theo nguyên tắc hoặc các tiêu chuẩn nghề nghiệp), đóng góp vào quá trình phát triển của tổ chức ở vai trò một người đóng góp cá nhân; hay như một thành viên của nhóm hoặc như một nhà lãnh đạo/tổ chức.

Trung thực, liêm chính và đạo đức: Trung thực trong mọi tình huống, thực hiện những điều đã cam kết đối với đồng nghiệp, cấp trên/cấp dưới hay đối với những người đã uỷ nhiệm. Xây dựng sự tin tưởng và quan hệ tốt đối với mỗi cá nhân trong và ngoài tổ chức bằng cách thực hiện những gì mình đã hứa. Cư xử tôn trọng, lịch sự và công bằng với các cá nhân trong và ngoài tổ chức.

Đa dạng và đa nguyên: Chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt trong suy nghĩ, cách hành động.

Sáng tạo và linh hoạt: Cung cấp và/hoặc khuyến khích những ý tưởng mới mà có thể làm cho tổ chức hoặc nhóm tốt hơn. Cần cởi mở (trong suy nghĩ/hành động) và thích nghi với những sự thay đổi. Thực hiện thông qua phương châm: "không có công việc gì là không quan trọng, không có nhiệm vụ nào là nhỏ bé".

Làm việc theo nhóm và hợp tác: Nỗ lực đóng góp vào hoạt động của tổ chức hay của bộ phận/phòng với tư cách là một thành viên của nhóm. Khi thực hiện công việc, cần tiến hành hoặc cung cấp cho đồng nghiệp/đối tác những dịch vụ/sản phẩm chất lượng cao nhất có thể. Nỗ lực hoàn thành những cam kết với đối tác bên ngoài tổ chức dưới vai trò cả nhóm đã thực hiện công việc, hỗ trợ các cá nhân/nhóm khác trong tổ chức phát triển và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN XUÂN